Co oferujemy

Sumienność i przejrzystość rozliczeń finansowych wspólnoty i jej uczestników

Gotowość organizacji zebrania właścicielskiego w dogodnym terminie​

Udostępnienie biura na czas zebrania​

Inicjatywę w dążeniu do przeprowadzenia remontu obiektu w niezbędnym zakresie​

Pomoc przy rozwiązywaniu sporów wewnętrznych przy udziale mediatora​