Logowanie
Mając swój identyfikator i hasło możesz zalogować się i uzyskać dostęp do danych swojego konta w naszym systemie oraz do danych i informacji związanych z Twoją wspólnotą.

Identyfikator:
Hasło:

Przydatne linki

O firmie

DOM s.c. jest spółką cywilną zarejestrowaną od 1996 roku w Wydziale Ewidencji Podmiotów Gospodarczych Urzędu Miasta Sopotu pod nr 12396/12397.

Właściciel Spółki- Magdalena Sobecka posiada licencję zawodową Zarządcy Nieruchomości wydaną, na mocy obowiązujących od 1997r. przepisów prawa, przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miasta, o numerze 10948.

Działalność Spółki w zakresie zarządzania/administrowania nieruchomościami obejmuje obszar województwa pomorskiego.

Obecnie biuro znajduje się w lokalu będącym własnością Spółki. Wspólnik jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności.

Stan zatrudnienia Spółki gwarantuje kompleksową obsługę swoich podmiotów. Z uwagi na rosnące potrzeby rynku zarządu nieruchomościami  "DOM" s.c. wypracowała w okresie swojej wieloletniej działalności kontakty z kontrahentami świadczącymi usługi na wysokim poziomie w przedmiocie dziedzin pokrewnych t.j. budownictwa, remontów, instalacji, projektowania, utrzymania czystości, itp.

Spółka posiada swój własny licencjonowany program obsługi finansowo-księgowej, napisany we współpracy z profesjonalną firmą informatyczną, w oparciu o wieloletnie doświadczenie oraz sugestie członków Wspólnot Mieszkaniowych. Program ten jest bieżąco aktualizowany, zgodnie z uregulowaniami prawnymi.

"DOM"s.c.  A.Pierścińska i S-ka
 ul. Krótka 4/5
 81-842 Sopot,

Biuro firmy:
ul. Armii Krajowej 65/1
81-843 Sopot

  Tel./fax :0(58) 551-64-27
  Tel. kom:0-607 602  076
  E-mail:biuro@admdom.pl

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek:środa, czwartek: 8:00-16:00
 

 
Administracja DOM © 2008